reklama
přihlášení odhlášení online inzerce mobilní verze | obsahový servis | online archivy | předplatné titulů economia       rss | mms | sms      
Nejste-li dosud registrován, pokračujte zde
Uživatelské jméno:
Heslo:
Přejít do diskuse
(3 příspěvků)
HN.IHNED.CZ  3. 3. 2009  00:00  (aktualizováno: 3. 3. 2009  01:34)

Catherine Ashton: Spasí nás jen svobodný obchod

reklama
Tagy

Obchod je tepem světového hospodářství, který se nyní nebezpečně zpomaluje. Podle prognózy Světové banky by měl světový obchod v roce 2009 poprvé od roku 1982 poklesnout. V problémech se ocitla i Evropa. Německo, jako přední světový vývozce, na konci roku 2008 zaznamenalo největší pokles vývozu za uplynulých patnáct let. Stejné problémy trápí naše zahraničněobchodní partnery. V Japonsku se při klesajícím vývozu snížila průmyslová výroba v druhém pololetí 2008 o pětinu, podle prognóz dojde k poklesu téměř o třetinu během šesti měsíců do března tohoto roku. Ke stejnému poklesu došlo v USA v 30. letech 20. století, ale ve dvakrát tak dlouhém období.

Obchod, spása lidstva

I když se pozornost vlád nyní zaměřuje na pozvednutí domácích ekonomik, aby se podpořil růst a vytváření pracovních příležitostí, musí si politici uvědomit, že součástí řešení je i obchod. Světový obchod od druhé světové války nepřetržitě rostl. Obchod držel podniky na vzestupu, rozšiřoval nabídku pro spotřebitele a, co je nejdůležitější, vyvedl asi miliardu lidí z chudoby. To nejhorší, co by se nyní mohlo stát, je, aby nastal obrat k deglobalizaci a vše dobré, čeho se nám podařilo dosáhnout, přišlo vniveč. V boji s uvedeným trendem nám může pomoci pět klíčových kroků. Nejsou snadné a neznamenají rychlé řešení, jsou však zásadní pro oživení našeho hospodářství.

Střezme se ochranářů

Za prvé musíme potírat ochranářské tendence doma i v zahraničí. Pokušení zvyšovat cla nebo dokonce zakazovat dovoz ve snaze ochránit naše průmyslová odvětví je silné. Proti takovým chybným myšlenkám není nikdo imunní, ani Evropská unie. Dokončení kola jednání o světovém obchodu z Dauhá bude pojistkou proti rostoucímu protekcionismu a posílí světový obchodní systém. Dokud tuto dohodu neuzavřeme, musíme jednat v duchu idey Světové obchodní organizace, kterou je volný a spravedlivý obchod.

Za druhé bychom měli pokračovat v odbourávání překážek obchodu, abychom pro naše podniky vytvořili nové příležitosti. Toho lze nejlépe dosáhnout dokončením kola jednání z Dauhá, nicméně EU má možnost uzavřít i jiné ambiciózní dohody. Dohoda o volném obchodu s Jižní Koreou, kterou bychom měli brzy podepsat, poskytne značné příležitosti přístupu na trh pro celou řadu evropských průmyslových odvětví, jako jsou výroba strojních zařízení, chemický, farmaceutický, textilní a obuvnický průmysl, a umožní významnou liberalizaci obchodu se službami.

Jen najít peníze

Za třetí potřebujeme znovu rozproudit financování obchodu. Finance jsou životní mízou mezinárodního obchodu: 90 % světového obchodu vyžaduje nějakou formu úvěru nebo jinou finanční podporu a podle Světové obchodní organizace činí deficit nejméně 25 miliard dolarů. Členské státy sice přijímají určitá opatření, nemohou však převzít roli bankovního sektoru. Není-li k dispozici dostatečné množství finančních prostředků, měli bychom se více zaměřit na koordinovanou evropskou reakci, která by obchod udržela v pohybu.

Hraje Amerika s námi?

Za čtvrté můžeme podpořit větší mezinárodní spolupráci v oblasti obchodu. Na dubnovém zasedání G20, které se bude konat v Londýně, musí důrazně zaznít, že protekcionismus není řešením. Rovněž je nutné, aby byly navrženy konkrétní kroky vedoucí k udržení otevřenosti trhů a nalezení nových obchodních příležitostí. Zvláště důležité bude, aby prezident Obama vyslal jasný signál, že USA jsou odhodlány spolupracovat s mezinárodními partnery.

A za páté musíme lépe informovat o přínosech obchodu. V současné době hospodářského poklesu je pojem globalizace chápán negativně. Musíme si uvědomit, že pokud chceme tuto krizi přežít a pohnout se z místa, bez obchodu a investic se neobejdeme. Vždyť jenom kolo jednání z Dauhá má pro světové hospodářství hodnotu stovek miliard eur. Dohoda o volném obchodu s Koreou by pro hospodářství EU znamenala nárůst vývozu o přibližně 20 miliard eur. Globalizace bezpochyby s sebou přináší výzvy a problémy, avšak v případě její alternativy, tj. deglobalizace, bychom všichni dopadli mnohem hůře.

Autorka je komisařkou EU pro obchod

(přečteno 6990x)
DISKUSE
Zpět na článek Přidat názor příspěvků v diskusi: 3
ALE HOVNO (sörensen)
Já nevím, že někteří lidí nejsou schopni uchopit reálný stav věci....
Další liberální Jehovistka? (Ing.M.Kalousek)
Kam chce stále růst, když trhy jsou obsazeny a rozvojová Asie...
Tep spoločnosti (maciak)
Spoločenský systém, ktorého prežitie závisí od bezhlavého nakupovania...
zobrazit příspěvky
Autor:
E-mail:       Zveřejnit:    Zasílat reakce:
Město:
Titulek:
Text:
zbývá 1800 znaků
Vložit příspěvek
Autorská práva vykonává vydavatel. Jakékoli užití částí nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým) i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno.
reklama
reklama
reklama
reklama
 
 
Skotské referendum je varováním evropské unii, že nelze být jen evropskými občany ve svých regionech. hranice... »»»

 
reklama
reklama
reklama